Xavier Mellado Bosch info@aroplag.com
Mòbil 620 502 314 www.aroplag.com
Tècnic qualificat en tractaments DDD i legionel·la   Nº Registre
5113CAT-LgGi
  Nº Registre
0056CAT-SGi
Serveis per particulars i empreses Elaboració de documentació per sanitat
   
 
 
DESRATITZACIÓ: rates i ratolins
 
DESINSECTACIÓ: mosquits, vespes, paneroles, formigues, puces, xinxes ...
 
DESINFECCIÓ: conductes d'aire i superfícies
 
TRACTAMENTS DE FUSTA: tèrmits, corcs
 
LEGIONEL·LA
 
CONTROL D'AUS: coloms, estornells, ...
 
APPCC(anàlisi de perills i punts de control crítics)